Hedersmedlemmar

När vår schackklubb bildades, så utsågs två hedersmedlemmar, som båda tidigare hade varit verksamma och spelat schack i Fritsla schacksällskap. De båda hedersmedlemmarna är Tage Eklund och Rolf Emterhag.

Tage Eklund - en schackspelare från Fritsla

Tage är en av de mest lojala lagspelare som spelat schack i Fritsla. Han överträffas endast i antal spelade lagmatcher av Nils Karlén, som har svenskt rekord i antal lagmatcher i rad. Vid Fritsla schacksällskaps jubileum 1975 kunde man i jubileumsboken läsa, att Tage Eklund spelat 259 matcher för Fritsla schacksällskap. Han var också sekretare i många år. Han är dock inte längre aktiv i klubben, men vi får hoppas att han följer Schackalliansen Mark litet på avstånd. Tage föddes 1 januari 1921 och har varit med i Fritsla schacksällskap och sedermera Schackalliansen Mark längre än någon kan minnas.

Emterhag älskade att spela schack (+)

Rolf Emterhag har alltid varit föreningens arbetsmyra nummer ett. Fritsla schacksällskap hade aldrig fungerat utan Rolf. Han var sekreterare, kassör och ungdomsledare. Han utmärkte sig även som spelare och var en kombinationsspelare av hög klass. Vid nästan 80 års ålder hoppade Rolf in i en match för SA Mark II; givetvis vann han. Rolf följde aktivt klubbens verksamhet via bland annat telefonkontakter och hemsida. När hälsan tillät var Rolf alltid och tittade på klubbens matcher och även vid hög ålder var han ibland kritisk till vårt spel. Rolf föddes 9 oktober 1923 och avled 31 december 2010.

Hedersmedlemmar i Västergötlands schackförbund

Tre medlemmar från Schackalliansen Mark har genom åren utsetts till hedersmedlemmar i Västergötlands schackförbund. Nils Karlén valdes till hedersmedlem vid kongressen i Lidköping den 24 mars 1991. Nils Karlén avled 1996. Erik Franzén valdes till hedersmedlem vid kongressen i Lidköping 24 mars 1991. Han avled 1994. Rolf Emterhag valdes till hedersmedlem vid kongressen i Skövde den 31 mars 2001. Rolf avled 2010.