Uppdrag

Post Förnamn Efternamn *
kassör Ivo Grigic
materialförvaltare Anders Frisk
materialförvaltare Bror-Olof Svenberg
ordförande Anders Frisk
revisor Anders Kleimark
revisor Ingemar Linder
sekreterare Lennart Voigt
suppleant Nils Johansson
suppleant Jan Fridén
ungdomsledare Jonny Danielsson
ungdomsrepresenatant Linn Forsberg
valberedning Ingemar Linder
valberedning Nils Johansson
vice ordförande Kent-Ove Ingvarsson
webbansvarig Anders Kleimark