Inbjudan KM 2018

Inledning

Schackalliansen Mark (SA Mark) inbjuder till de öppna klubbmästerskapen 2018. Definitionen av öppet innebär att alla får vara med, förutsatt att man är registrerad i Sveriges Schackförbund (SSF). Om man inte är med i SA Mark kan man emellertid inte bli klubbmästare. Turneringen kommer att elo-registreras, så det finns goda chanser, att endera höja eller införskaffa sig ett elo-tal.

Spelsystem

Preliminärt kommer turneringen att avgöras under nio ordinarie spelkvällar. Lottningssystemet kommer att vara Berger vid tio- eller färre deltagare. Vid fler än tio deltagare, så kommer någon form av schweizerlottning att tillämpas. Vid uppemot femton deltagare, så kommer de inledande ronderna att avgöras genom snabbschack.

Betänketid

Betänketiden kommer att vara 90 minuter + 30 sekunders tilläggstid per drag för långpartierna och 25 minuter + 5 sekunders tilläggstid per drag för snabbschackspartierna.

Startavgifter

Seniorer / icke-medlemmar : 100 kr
Juniorer och pensionärer: 50 kr

Anmälan

Anmälan skickas till tävlingsledningen (se nedan) senast den 4 oktober 2017.

Tävlingsledning

Namn : Anders Kleimark
E-post : akleimark@gmail.com
Telefonnummer : 0763 – 92 93 62

Speldagar (preliminärt)

Preliminära speldagar (start 19.00) : 10 oktober (personlig anmälan senast 18.45), 7 november, 21 november, 12 december, 16 januari, 6 februari, 20 februari, 6 mars och 27 mars.

schack schack