Schackregler och regler i schack

Om du är intresserad av schackregler och regler i schack, så har du kommit till rätt ställe. Man brukar säga, att schack är enkelt att lära, men ack så svårt att spela bra. Schackreglerna torde alltså vara relativt enkla att lära, eller hur? Detta stämmer åtminstone för de schackregler, som är avsedda för schackpartier hemma, på jobbet eller i mindre seriösa miljöer. Tävlingsreglerna för schack kan vara litet knepigare, men här går vi igenom enkla schackregler först.

Schackregler för de olika pjäserna

Kungens gång

Den som inte kan regler i schack blir måhända litet överraskad, då han eller hon blir varse om, att kungen faktiskt är den svagaste pjäsen, åtminstone sett till hur han får gå i schack. Det är nämligen så, att kungen endast får gå ett steg i taget (utom då rockad genomförs, men mer om detta längre ner). Vidare är det så, att då kungen är hotad, så måste man se till, att undanröja detta hotet. Det kan man göra antingen genom att flytta kungen till en närliggande ruta, ställa någonting mellan kungen och den pjäs som hotar (schackar) honom eller att slå ut den schackande pjäsen.

Springarens gång

Springaren är förmodligen den schackpjäs, som nybörjare tycker är mest intressant. Den här pjäsen får nämligen, olikt de övriga schackpjäserna hoppa över andra pjäser. Detta gör, att om man schackar motståndaren, så måste denne komma ur schacken genom att flytta sin kung. Detta kan vara bra eller dåligt, helt beroende av andra faktorer. Springaren flyttas antingen genom att flytta den två rader i valfri riktning följt av en linje i valfri riktning eller vice versa.

Schackregler för tornet, löparen och damen

Tornet respektive löparen är två schackpjäser vars regler i schack innebär att de kan flyttas så långt som möjligt men på olika sätt och under förutsättning att ingen pjäs står i vägen. De schackregler för tornet som har gällt i många hundra år innebär att tornet flyttar rakt så långt som spelaren i fråga vill. Geometrin för ett schackbräde innebär sålunda, att tornet är den enda pjäs vara aktionsradie och antal möjliga drag är lika i hörnet av brädet som i centrum av brädet (förutsatt att inga pjäser hindrar dess manövrerande). Löparen å sin sida flyttar endast diagonalt och denna pjäs flyttar likt tornet valfritt antal rutor. Det går både att flytta löparen snett framåt och snett bakåt. Damen är den allra kraftfullaste pjäsen, vars gång är en kombination av såväl tornet som löparen. Det innebär att den oftast kan flytta till många rutor.

Regler i schack för bondens gång

Bonden är en svag schackpjäs, som placerad på ursprungsrutan kan välja mellan att gå ett eller två steg framåt. När en bonde slår ut en schackpjäs tillhörande motståndaren, så görs detta genom ett steg snett framåt. En av anledningarna till att bonden värderas så lågt som den gör är framför allt det faktum att bonden endast kan flyttas framåt och således alltså aldrig bakåt, vilket gör att man måste vara försiktig med sina bondedrag. En fördel som bonden har är dock att den, när den når sista raden promoveras till en av de starkare pjäserna (dam, torn, löpare eller springare). I de allra flesta situationer så väljs här en dam, och det är den spelare som går med bonden till sista raden som avgör vilken pjäs som den skall förvandlas till. En schackregel som vissa människor missuppfattar (oftast de som aldrig har spelat schack i klubb) är regeln som gör det gällande att det är fullt möjligt att ha flera damer (av samma färg), även om man som bekant endast förses med en dam vid starten av partiet.

en bild för regler i schack ett schackbräde och schackregler