Förtroendevalda — SA Mark

Styrelse- och andra uppdrag
Post Namn E-post Telefon
Ordförande Anders Frisk afrisk7@icloud.com 0735 - 44 74 33
Sekreterare Lennart Voigt voigt.lennart@icloud.com 0702 - 22 84 20
Kassör Anders Kleimark akleimark@gmail.com -
Vice ordförande Kent-Ove Ingvarsson kentove@bredband2.com 0320 - 355 11
Ungdomsledare Jonny Danielsson batte.danielsson@gmail.com 0320 - 932 50
Ungdomsrepresentant Gabriel Nyberg gabisduden@hotmail.com 0732 - 63 34 54
Suppleant Nils Johansson nils.johansson.kinna@telia.com 0706 - 74 89 49
Suppleant Jan Fridén jan.friden@caredialog.com 0721 - 71 59 99
Materialförvaltare Anders Frisk afrisk7@icloud.com 0735 - 44 74 33
Materialförvaltare Bror-Olof Svenberg - 0320 - 631 43
Revisor Ivo Grigic ivo.grigic@hotmail.com 0708 - 12 50 09
Revisor Ingemar Linder ingolinder@telia.com 0730 - 60 73 84
Valberedning Ingemar Linder ingolinder@telia.com 0730 - 60 73 84
Valberedning Nils Johansson nils.johansson.kinna@telia.com 0706 - 74 89 49
Webbansvarig Anders Kleimark akleimark@gmail.com -